Volitve 2023

Volilna komisija je izdala dokumente za volitve 2023. V fizični obliki jih lahko prejmete v stari dvorani ali pa na oglasni deski gasilnega doma. Spodaj so pa na voljo tudi v digitalni obliki.

 

Pravilnik o kandidacijskem postopku PGD Ostrožno

Podpora kandidatu

Pisna izjava kandidata za člana disciplinske komisije

Pisna izjava kandidata za predsednika

Pisna izjava kandidata za člana nadzornega odbora

Pisna izjava kandidata za poveljnika

Kandidacijski postopek razpis

Share this Post