Prostovoljna gasilska četa Ostrožno je bila ustanovljena 26. septembra 1946. Štela je 25 članov, 3 članice in 10 mladincev. V prvem upravnem odboru so delovali poveljnik Jože Fidler, namestnik poveljnika Jože Velenšek, orodjar Franc Dimec, tajnik Edo Gruber in blagajnik Franc Rojnik. S samoprispevki prebivalstva, z zbranimi sredstvi na javnih prireditvah, podporo delovnih in drugih organizacij se je novoustanovljena četa opremila z najnujnejšim orodjem in opremo. Od takratne gasilske čete Celje – mesto, je gasilska četa Ostrožno prejela obnovljeno 400-litersko motorno brizgalno “Rosenbauer”, prav tako je v letu 1948 prejela terensko vozilo “SPA”, s katerim je omogočila mobilnost in učinkovitost enote. Po osnovni oskrbi čete z orodjem je vodstvo prevzelo pobudo za izgradnjo gasilskega doma na Ostrožnem.

Gasilska enota Ostrožno je leta 1950 postala Prostovoljno gasilsko društvo Ostrožno, katerega vodstvo je prevzel Franc Dimec. Z uspešnim vodenjem je vzniknil nov gasilski podmladek: Vili Radič, Vili Gruber, Slavko Turnšek, Franc Turnšek, Stanko Gaberšek. Z aktivnim in požrtvovalnim delom ter velikemu številu prostovoljnih ur je botrovala k uspešni izgradnji gasilskega doma, ki je bil ob 10. obletnici društva predan namenu. Prav tako je v letu 1957 društvo od izkupička prodaje vozila SPA kupilo vozilo TAM Pionir in s tem pridobilo vozilo za prevoz moštva in opreme.

Leta 1968 pa je s prispevki članov, vaščanov, delovnih organizacij in pomoči Občinske gasilske zveze kupilo novo motorno brizgalno “Rosenbauer” Automatik in ustrezno prikolico za njen prevoz. Izpopolnjena je bila tudi osebna oprema tako za člane kot za mladince in pionirje.

Leta 1970 je bila s pomočjo Občinske gasilske zveze od Zavoda za požarno varnost Celje odkupljena dodatna avtocisterna »Dodge« ter nabavljen in dopolnjen cevni material.

Leta 1975 je bil ob krajevnem prazniku prevzeto novo orodno vozilo TAM 2001. Gasilsko društvo se je opremilo še z motorno brizgalno TOMOS 4000 l, preklopno raztegljivo lestvijo, reševalno opremo in telefonom ter UKW zvezo.

Leta 1983 smo prevzeli novo kombinirano vozilo TAM 170 T 14.

Leta 1990 dokončanje in urejanje spodnje etaže prizidka gasilskega doma v katerem so urejene garaže, skladišče za opremo, dvorana in sanitarije.

Leta 1991 smo prevzeli novo MB Ziegler.

Leta 1993 prevzem orodnega vozila CIMOS C 25 D. V tem času se je poleg opravljenih ogromno ur prostovoljnega dela za ureditev doma in opreme društva, pozornost usmerjala tudi v izobraževanje članov društva in v udeleževanje tekmovalnih ekip na različnih nivojih tekmovanj.

Leta 2003 smo prevzeli gasilsko vozilo GVC 16/15. na novo je bila urejena in opremljena društvena pisarna v starem delu doma.

Leto 2006

V letu 2006 smo gasilci praznovali 60 letnico obstoja društva. To smo svečano izvedli v mesecu juniju. V ta namen smo organizirali veliko taktično vajo s prikazom izvedbe 60-ih curkov v kateri je sodelovalo preko 200 gasilcev iz več društev in regij. V sklopu polepšanja gasilskega doma smo prepleskali zunanjost starega doma in stolpa. Aktivno smo se povezali pri praznovanju praznika dela s postavitvijo mlaja. V mesecu novembru smo izvedli tudi srečanje starejših gasilk in gasilcev GZ Celje. Tudi področje operativnega dela ni bilo zapostavljeno, saj so se naši člani redno udeleževali vaj, izobraževanj in ostalih aktivnosti. Ni nam bilo prizanešeno ne s požari, kot tudi ne s poplavami. Občinskega gasilskega tekmovanja smo se udeležili s sedmimi ekipami, ki so dosegle zavidljive rezultate.

Leto 2007

V letu 2007 smo vse sile vložili v temeljito prenovo nove sejne sobe in jo tudi opremili s sodobno avdio in video inštalacijo tako, da je dvorana primerna za predavanja in poučevanja. Izvedli smo tudi popravke na elektro inštalacijah ter centralni kurjavi. Podpisali smo tudi sporazum s krajevno skupnostjo o razdelitvi prostorov v prizidku. V mesecu novembru pa smo spet bili aktivni s postavitvijo adventnega venca. Na področju operativnega dela so nam spet ponagajale poplave v mesecu septembru, ki so že kar nekako stalnica na našem področju. Udeležili smo se več izobraževanj in tečajev, ki jih je organizirala GZ Celje. Na občinskem tekmovanju smo sodelovali z osmimi ekipami.

Leto 2008

V letu, ki ga je zaznamovalo pestro volilno dogajanje, smo si gasilci in gasilke zadali kar nekaj ciljev. V mesecu juniju smo s prostovoljnim gasilskim društvom Laško podpisali listino o dolgoročnem sodelovanju in prijateljstvu. Udeležili pa smo se tudi njihove proslave ob prevzemu gasilskega vozila. Skozi vse leto smo skrbeli za urejeno okolico doma. Med pomembnejšimi nalogami, ki smo si jih zadali, je bila obnova tlakov v garažah, ki pa se je dobesedno potopila v vodo, saj nam jo je meteorna voda kar dvakrat zalila. V tem letu smo uspešno namestili alarmno napravo, zaradi neprijetnosti in posledic nedavnega vloma. V mesecu novembru smo pričeli tudi z največjim gradbenim projektom zadnjih let, izgradnjo montažne garaže za gasilsko avto lestev. Dela so se začela konec meseca z izkopom in betoniranjem temeljev, nadaljevala pa sredi meseca decembra s postavitvijo železne konstrukcije. Tukaj moramo pohvaliti vse, ki so sodelovali pri tem projektu. Zadnji dan decembra smo garažo tudi pokrili in oblekli v fasado. Da pa je bila mera polna in leto uspešno delovno zaključeno, smo na zadnji dan decembra postavili tudi vrtno lopo na poligonu za gasilnim domom. Na operativnem področju je vsekakor največji uspeh pridobitev gasilske avto lestve s košaro, ki smo jo prevzeli od JZPV Celje. Skozi vse leto pa smo se tudi redno udeleževali usposabljanj in vaj.

Leto 2009

Že v začetku leta smo dokončali garažo za avto lestev. Večino preostalega leta smo namenili vzdrževanju okolice doma in stavb. Zaradi varčevanja za novo vozilo smo zmanjšali vse investicije na minimum. Na operativnem področju smo se redno udeleževali aktivnosti in usposabljanj. Občinskega tekmovanja smo se udeležili s petimi ekipami.

Leto 2010

V letu 2010 smo pristopili k obnovi stare dvorane. Spustili smo strop, obnovili smo električno inštalacijo in razsvetljavo ter jo na novo prepleskali. Pozno spomladi smo pričeli z ureditvijo garderobe za posadke vozil, ki pa je bila dokončana v naslednjem letu. V mesecu juniju smo prevzeli novo gasilsko vozilo GVC 24/50 in v zvezi s prevzemom organizirali tudi vrtno veselico. V mesecu septembru smo v sodelovanju s KS Ostrožno organizirali krajevni praznik, ki pa je odpadel zaradi poplav. Praznik je bil prestavljen na mesec oktober. V novembru smo se ponovno lotili postavljanja adventnega venca, ki je postal že kar naš prepoznavni znak. Na operativnem področju smo postali bogatejši za novo vozilo GVC 24/50 na podvozju MAN. Sedaj naš vozni park šteje pet vozil, ki so vsekakor v močno podporo poklicni enoti Celje. Občinskega tekmovanja smo se udeležili z devetimi ekipami, izmed katerih je letos prvič sodelovala tudi ekipa članic B. Ker se ponašamo z velikim številom mladih gasilcev, se lahko pohvalimo, da se vsako leto odlično izkažejo in dosegajo najboljše rezultate. To leto smo bili organizatorji občinskega gasilskega kviza. Mladinci so si prislužili prvo mesto in nas zastopali na regijskem kvizu.

Leto 2011

V to leto smo prenesli obnovo stare dvorane, katero smo tudi uspešno zaključili. Poleg nje smo obnovili tudi svoje garderobne prostore za lažjo pripravo gasilcev na požar med intervencijami. Izvedli smo tudi dan odprtih vrat za osnovnošolce. Bil je pester in poučen dan, saj so učenci spoznavali delo gasilcev in gasili simulacijo požara. November je postal tradicionalen za izdelavo adventnega venca. Operativno smo se udeležili gasilske parade ob 140. letnici gasilske zveze, sektorski in občinski vaji, izvedli prikaz dela gasilcev v mestnem parku in v gasilskem društvu itd. Kot vsako leto nam tudi tokrat ni bilo prizanešeno pri intervencijah. Na tekmovalnem področju smo bili aktivni z devetimi ekipami. Kar štiri ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje.   

                                                                        

Leto 2012

Tudi leto 2012 je bilo delovno in uspešno. Kot vsa leta prej smo gasilci obnavljali, dograjevali in skrbeli za gasilski dom. Operativno smo vsako leto zelo dejavni. Kar zadeva tekmovanj in srečanj, se jih vsako leto udeležujemo v zelo velikem številu, od mladine, članov/ic A in B do starejših gasilcev. To leto je bilo kar 17 intervencij. Ponovno so nas prizadele poplave, snegolom ter požari v naravi in stanovanjih in hišah.

Leto 2013

Tudi to leto gasilci nismo počivali. Uredili smo prostor za arhiv in pričeli z izgradnjo sušilne komore za zaščitne obleke in cevi. V tem letu so bila izvedena pogajanja za plačilo kritine na novem delu gasilskega doma, ki so se uspešno zaključena. Tradicionalno smo se lotili izdelave adventnega venca. Dejavni pa nismo bili le na področju obnove, temveč tudi operativno. Sodelovali smo na več taktičnih vajah. Kot vsako leto smo imeli obiske osnovnih šol. Predstavili pa smo se tudi vrtcem. Tako so malčki spoznali prve korake pionirjev, delo gasilcev in našo gasilsko tehniko. Tudi na tekmovanjih smo sodelovali številčno in uspešno. V tem letu smo se srečali s težavami, ki jih je povzročal močan veter. Spet smo se borili proti nevarnosti poplav, gasili več požarov. En večjih pa je zagotovo bil požar bivšega Topra.

Leto 2014

To leto smo častno prevzeli novo moštveno vozilo GVM-1. Kljub deževnem avgustovskem dnevu je pri nas vladala dobra volja, ker smo priredili veselico s prevzemom vozila. V tem letu smo, kot vsako leto, skrbeli za okolico gasilskega doma, končali sušilno komoro za cevi in zaščitne obleke itd. Nadaljevalo se je tradicionalno sodelovanje z osnovnim šolam in vrtci, tako da smo tudi v tem letu predstavljali društvo otrokom. Zelo aktivni in številčni smo bili tudi pri vajah. Društvo smo predstavljali z devetimi ekipami. Požarov v tem letu ni manjkalo. Večja požara, ki sta zaznamovala to leto, sta bila v podjetju Alplex in Rakušev mlin. Tudi vodne ujme in žledolom, so povzročile ogromno škode in veliko dela gasilcem.

Leto 2015

Večjih del na gasilskem domu v tem letu nismo opravljali. Planirana obnova tlakov in sanitarij se je prestavila, saj je predstavljala velik finančni zalogaj, kateremu v tem letu nismo bili kos. V tem letu smo izvedli orientacijski pohod gasilske mladine. Pri organizaciji je sodelovalo kar 28 gasilcev našega društva. Občinsko gasilsko tekmovanje smo zasedli z devetimi ekipami, kjer je kar pet ekip dobilo mesto na regijskem tekmovanju. Ponosni smo na podmladek in hkrati na starejše gasilce, ki se na tekmovanjih vedno zelo dobro izkažejo. Sodelovali smo pri organizaciji regijskega tekmovanja, ki je potekalo na Kladivarju. Odzvali smo se tudi na povabilo našega pobratenega društva DVD Druškovec, kjer so poskrbeli za prijetno druženje. 23 mladih in 3 mentorji pa smo se udeležili izleta v Kamp Menina, kjer smo se pokazali v športnih igrah. Intervencije nam niso prizanesle. Bili smo na 19 intervencijah, skupaj 168 gasilcev.

FUNKCIONARJI PGD OSTROŽNO
MED LETI 1946- 2011

PREDSEDNIKI:
1950: Franc Dimec
1951-1959: Franjo Januš
1960-1965: Vili Radič
1966: Stane Gaberšek
1967-1971: Franc Dimec
1972-1974: Albin Turnšek
1975-1983: Franc Dimec
1984-1985: Jani Pukl
1986-1991: Albin Turnšek
1992-2007: Andrej Turnšek
2008-2018: Aleksander Velenšek
2018-: Andrej Čuček

POVELJNIKI:
1946-1947: Jože Fidler
1948-1949: Jože Žolnir
1950: Jože Knez
1951: Jože Velenšek
1952-1966: Franc Dimec
1967-1969: Karl Turnšek
1970-1971: Bogomir Gaberšek
1972-1976: Franjo Knez
1977-1985: Albin Turnšek
1986-1992: Martin Šalej
1992-1993: Alojz Ocvirk
1993-1995: Igor Ratajc
1996-2007: Franc Gaberšek
2008-: Benjamin Guček

 

 

 

TAJNIKI:
1946-1949: Edi Gruber
1950: Karl Turnšek
1951: Franc Rojnik
1952: Edi Gruber
1953: Franc Gaberšek
1954: Stane Gaberšek
1955: Mihael Turnšek
1956-1959: Milan Verdelj
1960-1967: Rudi Sklamba
1968-1971: Albin Turnšek
1972-1973: Stane Mehle
1974: Adam Turk
1975-1976: Albin Turnšek
1977-1981: Danijel Smode
1982: Darja Pungeršek
1983: Darja Velenšek
1984-1985: Anita Šalej
1986-1992: Breda Završek
1992-1993: Mateja Mihovljanec
1993-2007: Marjeta Marguč
2008-2009: Maša Grčar
2009-2015: Mateja Kroflič
2015-2018: Jelka Krenker
2018-: Mateja Kroflič